O projektu

Projekt VŽGANO V SPOMINIH se osredotoča na multietnično obmejno območje med Italijo, Slovenijo in Hrvaško – Julijsko krajino (kasneje imenovano Adriatisches Küstenland oz. Jadransko primorje). To je območje, kjer v zadnjih 100 letih beležimo številne spremembe meja in političnih režimov. Tudi med 2. svetovno vojno je enemu okupatorju (Italiji) sledil drugi (Nemčija). Četudi je bila ta regija od leta 1920 uradno del Italije, je slovensko in hrvaško prebivalstvo razvilo uporniška gibanja proti režimu in agitiralo za priključitev k »domovini« – Jugoslaviji – ali v nekaterih primerih za avtonomijo Julijske krajine. Zlasti med 2. svetovno vojno je prišlo tudi do sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi partizani ter italijanskimi uporniki, medtem ko je bilo članstvo v Komunistični partiji Italije večnacionalno že v obdobju med svetovnima vojnama. Med 2. svetovno vojno so nacistične in fašistične okupacijske sile požgale številne vasi na tem obmejnem območju. Požgane vasi nosijo simbolizem krajev, ki jih je okupator poskušal »izbrisati«, zato bi kot slavni Oradour-sur-Glane, Lidice in Ležáky morali biti prepoznani kot kraji memorije. Do teh vojnih zločinov je običajno prišlo kot povračilni ukrep nad civilnim prebivalstvom, ker je podpiralo upor – predvsem partizane oz. NOB. Požige vasi so skoraj vedno spremljali poboji, deportacije, ropanje in drugo nasilje.

Da bi obudili spomin na dogodke, bomo zbrali osebne spomine o požigih in odzivu nanje, kot tudi fotografije vasi, na osnovi arhivskih virov in literature pa bomo izdelali zemljevid požganih vasi v Julijski krajini.

V širšem obsegu želimo povečati ozaveščenost med mlajšimi generacijami, da je spomin na vojna uničenja pomemben del njihove lokalne identitete. Prav tako je treba v duhu medgeneracijskega spoštovanja in radovednosti preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti, s ciljem prispevati k jačanju evropskega državljanstva, kakor tudi spodbujati evropsko integracijo te regije. V ta namen smo angažirali k sodelovanju nevladne organizacije, lokalne oblasti in skupnosti, šole, univerze in medije.

Projektne aktivnosti:

  • usposabljanje iz ustne zgodovine,
  • dokumentarni film, ki bo predstavljen po »požganih vaseh«, na televiziji, filmskih festivalih idr.
  • potujoča fotografska razstava (postavljena v Mačkoljah/Caresani (IT), Šmarjah pri Kopru, Lipi (HR) in Žminju (HR)
  • okrogla miza oz. spletni seminar, ki se ga bo v živo spremljalo po izbranih evropskih univerzah
  • postavitev spominskih plošč v izbranih »požganih vaseh« (Mačkoljah, Žejanah (HR), Šmarjah pri Kopru in Mirnu pri Novi Gorici).

Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Evropa za državljane.