Dokumentarni film

Dokumentarni film

Avdiovizualna dokumentacija spominov je fokus projekta, saj je predstavnic/-kov generacije prič 2. svetovne vojne še zelo malo. Produkcija filma bo zato dragoceno prispevala k arhivu ustne zgodovine, nujno potrebnem za prihodnje študije in raziskave. Poleg ustnih pričevanj avdiovizualni projekt dokumentira družinske fotografije, osebne dokumente in druge predmete, ki izkazujejo tragedijo tistega časa. Predstavitve filma (turneja), ki bodo potekale po »požganih vaseh« v Italiji (Dolina), Sloveniji (Miren pri Novi Gorici, Nova Gorica, Šmarje pri Kopru) in na Hrvaškem (Žejane), bodo s pogovori povečale ozaveščenost o lokalni in regionalni zgodovini.

Kratki dokumentarni film se bo predstavilo občinstvu v lokalnih skupnostih (»požganih vaseh«), kjer se je zbralo pričevanja in drugo dokumentacijo. S kratko diskusijo, ki bo sledila predstavitvam, se bo spodbujalo medgeneracijski in medkulturni dialog. Z namenom širjenja ozaveščenosti o krutostih 20. stoletja na tem območju tudi preko nacionalnih oz. jezikovnih meja, se bo projekt prevedlo tudi v angleščino, s čimer bo dokumentarni film dostopen tudi širši evropski javnosti. Dokumentarni film bo predvajan na televiziji, otvoritvah spominskih plošč, filmskih festivalih, muzejskih razstavah in po šolah.

Sodelujoči partnerji:

Kinoatelje kot vodja aktivnosti skrbi za osnovo in izvedbo avdiovizualnega dokumentarnega projekta. Avtorici projekta, Anja Medved in Nadja Velušček, snemata spomine iz obmejnega območja že vrsto let v avtorsko zaščitenih filmskih produkcijah, za katere sta bili tudi večkrat nagrajeni.

Drugi sodelujoči so na terenu priskrbeli gradivo oz. vsebino za dokumentarni film (ZRS, Istarsko povijesno društvo, Udruga Žejane) ali poskrbeli za promocijo in diseminacijo (Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Associazione Quarantasettezeroquattro) ter nudili podporo pri organizaciji dogodkov (Municipality of Dolina/San Dorligo della Valle).